Opakowania kartonowe

Systemy do inspekcji wizyjnej składanych opakowań kartonowych

Odgrywają kluczową rolę w komunikacji i wzmacnianiu wizerunku marki oraz oferują użytkownikowi wiele korzyści. Bez względu na to czy służą do przechowywania produktów farmaceutycznych, spożywczych czy kosmetycznych, opakowania kartonowe muszą być  wykonane bezbłędnie i jakościowo bez zarzutu. Systemy EyeC to gwarantują.

EyeC umożliwia producentom farmaceutyków, właścicielom marek, drukarniom czy agencjom reklamowym zidentyfikowanie pomyłek w druku opakowań. Dzięki temu, że błąd zostanie wychwycony na odpowiednim etapie, utrata zlecenia, czasu oraz jakości pozostaje tylko zmartwieniem konkurencji. Od przygotowania do druku pierwszego projektu graficznego aż do produkcji finalnego opakowania, systemy inspekcji wizyjnej EyeC chronią przed nieprawidłowościami oraz zapewniają pełną kontrolę jakości.

EyeC Proofiler Content gwarantuje najwyższą jakość podczas przygotowywania projektu graficznego oraz nanoszenia poprawek. Z koleiEyeC Proofiler Graphic kontroluje zmiany podczas przygotowywania do druku (pre-press). EyeC Proofiler upraszcza przygotowanie maszyny do druku i umożliwia dokonywanie wyrywkowych kontroli jakości w drukarni oraz w ramach weryfikacji dostarczanych materiałów. EyeC ProofRunnerkontroluje cały przebieg produkcji na maszynie drukującej, składarko-sklejarce oraz transporterze.

Systemy EyeC w produkcji opakowań kartonowych