Współpraca EyeC i Versor

W ramach nawiązanej współpracy z firmą Versor, nasze ultranowoczesne kamery do kontroli wizyjnej wraz z oprogramowaniem są instalowane w trzech możliwych konfiguracjach na maszynach tego producenta. Efektem jest nie tylko innowacyjna, ale i najszybsza na świecie linia produktowa, wyznaczająca nową jakość na rynku. Trzy różnorodne produkty odpowiadają trzem modelom organizacyjnym w drukarniach opakowaniowych. Takie rozwiązanie technologiczne gwarantuje 100-procentową kontrolę nakładu w produkcji opakowań z tektury litej. Jest to odpowiedź na rosnący popyt na optymalizację i bezpieczeństwo produkcji, na funkcjonalność stosowanych maszyn i urządzeń oraz na uzyskanie najwyższej jakości wyrobu końcowego – opakowania.

Pierwsze wdrożenia zostały przeprowadzone w firmie AJG z Kraśnika oraz Grafico z czeskiej Opavy. Presja odbiorców oraz dążenia do polepszania jakości produktu finalnego wróżą następne wspólne instalacje tego typu w Polsce i na świecie.

Trzy rozwiązania optymalnie dopasowują się do potrzeb użytkownika i jego drogi do osiągnięcia kolejnego poziomu zaawansowania w QMS (Quality Managment System): Inspeed 55 to wolnostojąca maszyna inspekcyjno-sortująca, pozwalająca na osobną kontrolę wysztancowanych kartoników i obróbkę na dedykowanej składarko-sklejarce. Moduł Inspeed w składarko-sklejarkach VERSOR SERTO to rozwiązanie zintegrowane i dedykowane dla nowych inwestycji. Z kolei moduł Inspector jest przeznaczony do integracji z posiadanymi maszynami innych producentów.

 

Jak to działa, można obejrzeć tu: