Współpraca EyeC i Erhardt+Leimer

 

SMARTSCAN firmy Erhardt+Leimer to pierwszy system dla branży fleksograficznej, w którym zastosowano specjalną, opatentowaną metodę 200% inspekcji. Wstęga zostaje oświetlona rozproszonym światłem padającym z góry. Równocześnie kamera rejestruje obraz, który jest wyświetlany w kolorze na ekranie operatora maszyny. W klasycznej, 100% inspekcji, właśnie ten obraz wykorzystuje się do wykrywania błędów. W tym celu wszystkie rzędy etykiet są rejestrowane przez kamerę podczas druku lub wykańczania, a następnie porównywane z wcześniej zdefiniowanym obrazem referencyjnym. System wykrywa odchylenia od obrazu referencyjnego i inicjuje odpowiednie działanie (np. umieszczenie błędnego obszaru wstęgi na przewijarce lub zaalarmowanie operatora maszyny drukarskiej). W przypadku 200% inspekcji prowadzonej przez SMARTSCAN, w odpowiednim odstępie czasu wstęga zostaje oświetlona dodatkowo od dołu, a oświetlenie górne na chwilę jest wyłączone. W efekcie powstaje obraz o wysokim kontraście. Obszar pomiędzy etykietami jest na nim jasny, ponieważ właśnie w tym miejscu więcej światła przedostaje się przez materiał. Powierzchnia etykiet widnieje na obrazie jako ciemna, ponieważ podwójna warstwa materiału pochłania więcej światła. Nie ma tu znaczenia kształt, materiał ani to, czy etykieta jest zadrukowana, czy też nie.

Kolejny krok w kierunku zautomatyzowanego przetwarzania

Oprócz zoptymalizowanego wykrywania błędów, technologia 200% oferuje także dodatkową innowację, upraszczając działanie systemu inspekcji. W pełni zautomatyzowana obsługa zadań jest możliwa dzięki specjalnemu podwójnemu zapisowi obrazu. Manualne czynności, takie jak wybór obrazu referencyjnego, ustawienie pasów, rejestracja obrazu według stref itp., są wykonywane automatycznie przez system. Rezultat: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, a system jest całkowicie skonfigurowany i gotowy do inspekcji. Minimalizuje to ryzyko nieprawidłowej obsługi, dzięki czemu operatorzy mogą skoncentrować całą swoją uwagę na zadaniu. Poniższe porównanie wyraźnie pokazuje różnicę w prezentacji błędów przy zastosowaniu światła padającego i przechodzącego. Defekty, które są ledwo zauważalne lub w ogóle niewidoczne w przypadku pierwszej metody, zostają pokazane w wysokim kontraście dzięki zastosowaniu drugiej metody.

 

Wady wykryte przy użyciu światła padającego z góry.

 

Wady wykryte przy zastosowaniu światła przechodzącego.

 

Kamera SMARTSCAN z dwoma źródłami światła.

 

Erhardt+Leimer jest najstarszą na świecie firmą – założoną w 1919 roku – związaną z kontrolą i inspekcją w przemyśle teksylnym, opakowaniowym, poligraficznym, a także produkcji folii, papieru, włóknin, opon, gumy i tektury falistej. Dostarcza niestandardowe rozwiązania w zakresie prowadzenia wstęgi, kontroli naprężenia, technologii cięcia, pomiaru i inspekcji. Posiada 19 filii lokalnych, zatrudnia ponad 1600 pracowników, a w 2017 roku osiągnęła obroty w wysokości 175 mln euro.