Inspekcja wizyjna w POLPHARMA S.A.

Większa pewność

 

O systemie inspekcji wizyjnej rozmawiamy z Łukaszem Gurdakiem – specjalistą ds. Kontroli Jakości w Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA S.A., Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie. Oddział ten został utworzony w 2013 roku i realizuje zadania w zakresie produkcji farmaceutycznej, zarówno dla firm należących do Grupy Polpharma, jak też podmiotów zewnętrznych. To tu działa system EyeC Proofiler 600DT, który zapewnia bezpieczną, skuteczną i elastyczną kontrolę jakości m.in. zadrukowanych opakowań i ulotek, w efekcie pozwalając na spełnienie rygorystycznych wymogów rynku farmaceutycznego oraz – przede wszystkim – jego odbiorców.

 

 

Jak przebiegała kontrola jakości druku opakowań i ulotek w Państwa firmie przed zamontowaniem systemu EyeC?

Do czasu wdrożenia systemu EyeC Proofiler 600DT sprawdzenie poprawności nadrukowanego tekstu mogło odbywać się jedynie wizualnie, poprzez jego sczytanie i porównanie do zarejestrowanego wzoru. Podobnie wyglądało sprawdzenie poprawności pisma Braille’a, jedynie kontrola kodów kreskowych typu EAN-13, Pharmacode mogła odbywać się w sposób automatyczny z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych.

 

Jakie błędy pojawiały się najczęściej?

Myślę, że za najczęściej pojawiające się błędy można uznać niedodruki tekstu, rozmazania farby drukarskiej oraz pojawiające się obce wtrącenia na powierzchni opakowań.

 

Jakie jest zadanie systemu w Państwa firmie i czy spełnia je w pełnym zakresie?

 System EyeC Proofiler 600DT umożliwił bardzo szybką, automatyczną kontrolę szaty graficznej, tekstu, kolorów, pisma Braille’a, kodów kreskowych. Ponadto oprogramowanie odczytuje coraz powszechniej stosowane kody QR i DataMatrix. Materiałami opakowaniowymi, które z powodzeniem mogą być badane, są pudełka jednostkowe z nadrukiem, ulotki informacyjne, etykiety samoprzylepne, zadrukowana folia aluminiowa.

Operatorowi wskazywane są istotne różnice pomiędzy badaną próbką i odbitką wzorcową. Cały proces kontroli przebiega w trzech prostych etapach: wczytanie pliku wzorcowego lub zeskanowanie próbki wzorcowej; kontrola automatyczna i ocena wyników; utworzenie raportu i archiwizacja danych.

 

Specjalista ds. Kontroli Jakości Łukasz Gurdak wykonujący badanie pudełek jednostkowych z nadrukiem z wykorzystaniem Systemu inspekcji wizyjnej EyeC Proofiler 600DT

 

Co się zmieniło po jego zamontowaniu?

 Badanie materiałów opakowaniowych stało się szybsze, tańsze i łatwiejsze. Znacznemu ułatwieniu uległa również kontrola tekstu ulotek informacyjnych produktów eksportowych. Różnorodność języków, rozmiaru czcionek i wyglądu samego tekstu sprawia nie lada wyzwanie dla osób przeprowadzających badania.

 

Drukarnie często twierdzą, że kupują ten sam system kontroli, który mają ich klienci, czyli producenci leków. Czy wymagacie tego od współpracujących drukarń?

 Bardzo dużym ułatwieniem jest praca obydwu stron na analogicznym systemie inspekcji materiałów zadrukowanych. Tworzy to możliwość wymiany informacji i doświadczeń, upraszcza proces przygotowania wzorów graficznych. Jako odbiorcy możemy mieć większą pewność, że dostarczane materiały opakowaniowe zostały w rzetelny sposób zbadane, z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i oprogramowania.

 

Dlaczego wybraliście państwo właśnie TEN produkt?

Zakup tego systemu poprzedzony był gruntowną analizą dostępnych na rynku systemów automatycznej inspekcji materiałów opakowaniowych. Mieliśmy możliwość poznać i testować kilka rozwiązań. Naszym testom został także poddany system EyeC Proofiler, gdzie uzyskaliśmy pożądane wyniki, ale dopiero wykorzystanie skanera o formacie A2 w pełni pokryło nasze oczekiwania.

 

Dziękujemy za rozmowę!