Inspekcja wizyjna w Elpes

O systemach inspekcji wizyjnej: EyeC Proofiler Graphic i EyeC ProofRunner 450 rozmawiamy z Markiem Jaroszyńskim – prezesem firmy Elpes Sp. z o.o., specjalizującej się w druku na laminatach wielowarstwowych, która swoją poligraficzną działalność opiera na dwóch technologiach: fleksograficznej oraz letterpress. Profil przedsiębiorstwa został zdefiniowany w jego nazwie: eL – jak Laminate, Pe – jak Packaging, S – jak Solutions.

Warto wspomnieć, że Elpes jest w trakcie realizacji projektu pt. „Innowacyjna tuba laminatowa – ekologiczny produkt przyszłości na rynku opakowań”, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Jego celem jest rozpoczęcie produkcji innowacyjnych tub laminatowych. To inwestycja typu greenfield, obejmująca 3 zasadnicze elementy: budowę i wyposażenie zakładu produkcyjnego, zakup innowacyjnych linii technologicznych do produkcji i zadruku tub oraz zakup i wdrożenie wysokiej klasy systemu informatycznego, wspierającego sprawne zarządzanie produkcją i działalnością firmy. Tym bardziej zatem posiadanie wysoko wyspecjalizowanych systemów kontroli jakości ma swoje uzasadnienie.

 

Coraz więcej klientów oczekuje 100 proc. kontroli zadrukowanych opakowań. Jak przebiegała kontrola jakości druku w Państwa firmie przed zamontowaniem systemów EyeC?

Kontrola odbywała się wzrokowo przez drukarza podczas pracy maszyny oraz za pomocą kamery, służącej najczęściej do kontroli pasowania druku. Taki sposób kontroli przy produkcji na rzędowej, 10-kolorowej maszynie rolowej, pracującej z prędkością sięgającą 100 m/min., w praktyce uniemożliwiał wykrycie i szybkie skorygowanie błędów. Materiał zadrukowany niewłaściwie był oznaczany sklejkami. Wadą tego rozwiązania była mała precyzja tych oznaczeń – materiał poprzedzający pierwszą sklejkę mógł zawierać błędy. W przypadku druku dla klienta zewnętrznego wiązało się to z koniecznością ponownej kontroli oraz wyodrębniania dobrego jakościowo zadruku na maszynie do przewijania. Taki sposób kontroli generował bardzo duże koszty związane ze zwiększonym odpadem, zwłaszcza że drukujemy głównie wszelkiego rodzaju laminaty do produkcji tub oraz z ponownym sprawdzaniem i przewijaniem materiału.

 

Jakie błędy pojawiały się najczęściej?

Pojedyncze błędy typu punktowego wynikające z zabrudzenia płyt drukowych lub cylindrów.

 

Co Państwa skłoniło do zainstalowania systemu EyeC Proofiler Graphic i EyeC ProofRunner 450?

Do zakupu tych systemów skłoniły nas wysokie wymagania jakościowe współczesnego rynku oraz obniżenie kosztów produkcji, głównie ze względu na konieczność zmniejszenia odpadu produkcyjnego.

System Proofiler Graphic zabezpiecza nas przed powstaniem błędów na etapie przygotowania do produkcji: wszystkie błędy mogące się pojawić w procesie pre-press (także błędy językowe nie zauważone przez klienta dostarczającego nam wzór) są natychmiast wykrywane i korygowane. Daje nam to gwarancję uniknięcia potencjalnych problemów mogących się pojawić nawet po wykonaniu zadruku.

System ProofRunner 450 został zakupiony celem prowadzenia pełnej kontroli materiału podczas drukowania oraz na maszynie do przewijania. Umożliwia nam to z jednej strony błyskawiczną reakcję i korektę błędu popełnionego przez drukarza, a z drugiej strony na konfekcjonowanie materiału wolnego od wad. Dobrą cechą systemu jest możliwość ustalenia kryteriów jakościowych kontroli materiału. Daje nam to możliwość dostosowania kryteriów do wymagań klienta.

 

 

Co się zmieniło po zamontowaniu tego systemu?

Operator maszyny drukującej otrzymuje natychmiastową informację o pojawiających się błędach – pokazany jest jednocześnie wygląd błędu, porównanie z wzorcem oraz precyzyjna lokalizacja błędu na odbitce – ta cecha systemu umożliwia błyskawiczne wykonanie korekty. Dzięki takiemu rozwiązaniu z jednej strony unikamy możliwości wyprodukowania wyrobu nie spełniającego wymogów jakościowych, a z drugiej, dzięki szybkości identyfikacji, zmniejszamy odpad produkcyjny. System, który analizuje całą wstęgę materiału w czasie rzeczywistym jest nieporównywalnie bardziej efektywny niż „klasyczna” kamera inspekcyjna.

 

Czy rynek, a konkretnie klienci potrzebują i korzystają z możliwości jakie oferuje system, a dzięki temu Państwa firma?

 Posiadany przez nas system jest warunkiem koniecznym, aby zaoferować produkt spełniający wysokie wymagania jakościowe wielu klientów.

 

Dlaczego wybraliście system właśnie EyeC?

System EyeC oferuje w dobrej cenie zbliżoną funkcjonalność w porównaniu do rozwiązań innych producentów.

 

Dziękujemy za rozmowę!