Inspekcja druku w drukarni Etigraf

Bez błędu - przed, w trakcie i po druku

Drukarnia fleksograficzna Etigraf specjalizuje się w produkcji etykiet i laminatów na roli do maksymalnej szerokości 430 mm. W 12-kolorowym zadruku przetwarzane są tu wszystkie rodzaje papieru i folii z możliwością ich uszlachetnienia lakierem UV bądź folią, złoceniem cold- lub hot-stampingiem, sitodrukiem czy też tłoczeniem w linii. Istnieje także możliwość zadruku wielowarstwowego etykiet, również po stronie kleju (tzw. rewers print). Niedawno Etigraf uruchomił produkcję modnych na rynku shrink sleevów. Wysoka jakość tak szeroko oferowanych usług poparta jest certyfikatami 9001:2000, 14001:2004 oraz międzynarodowym certyfikatem BRCiOP. Z drugiej strony, posiadane certyfikaty oraz rosnące wymagania klientów przyczyniają się do inwestowania w nowoczesne maszyny, technologie i systemy, stojące na straży bezpieczeństwa produkcji. O jednym z nich – systemie inspekcji wizyjnej EyeC Proofiler Graphic oraz systemie Proofiler 600 DT rozmawiamy z Janem Lipiakiem, właścicielem drukarni Etigraf.

 

Coraz więcej klientów oczekuje 100 proc. kontroli zadrukowanych opakowań i etykiet, szczególnie w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, ale coraz częściej także w spożywczej. Jak przebiegała kontrola jakości druku w Państwa firmie przed zamontowaniem systemów EyeC?

W naszej drukarni od samego początku stawialiśmy na jakość zadrukowywanych etykiet. Przed rozpoczęciem pracy z każdym właściwym nakładem drukarze lub pracownicy z działu kontroli jakości dokonują akceptacji, po pierwsze, poprzez ocenę wzrokową względem wzoru, co jest niezwykle czasochłonnym i zawodnym sposobem, i po drugie, przez porównanie odbitki drukarskiej (wszystkich użytków) ze specjalnym wzorcem na folii przezroczystej, który po nałożeniu na siebie grafik i tekstów ukazuje różnice i w efekcie błędy.

 

Jakie błędy pojawiały się najczęściej?

Najczęstszym błędem w druku są wtrącenia z surowców oraz brak drobnych elementów graficznych lub tekstowych, wynikające z mechanicznego uszkodzenia formy fotopolimerowej lub niedotłoczenia. Zdarzyło się wydrukowanie wersji etykiety starszej od tej, której projekt był przez klienta aktualizowany. W produkcji nie uniknęliśmy również błędu z wydrukiem niewłaściwego kodu kreskowego i jego weryfikacją.

 

Jakie jest zadanie systemów Proofiler Graphic i Proofiler 600 DT w Państwa firmie? I czy spełniają to zadanie w pełnym zakresie? Co się zmieniło po ich zamontowaniu?

Zakupienie systemu EyeC Proofiler Graphic w szczególności ma zapewnić, że powierzone pliki, które są dostosowane do druku, spełniają wymagania klienta pod względem merytorycznym już na etapie przygotowalni i zawierają wszystkie tekstowe oraz graficzne elementy. Z kolei system Proofiler 600 DT zainstalowany na maszynie drukującej zapewnia kontrolę dla kilku urządzeń. Odbitka drukarska obejmująca cały montaż porównywana jest z plikiem akceptacyjnym klienta. Taka weryfikacja pozwala uniknąć niedotłoczeń, wtrąceń i braków wynikających z uszkodzenia form fotopolimerowych. Zainstalowanie inspekcji EyeC na hali produkcyjnej w znaczący sposób poprawiło sprawność akceptacji, komfort pracy drukarza i zmniejszyło ilość reklamacji na niedodruki.

 

Dlaczego wybraliście system właśnie EyeC?

System EyeC został zakupiony głównie ze względu na spełnienie naszych oczekiwań dotyczących weryfikacji pliku klienta do pliku akceptacyjnego i weryfikacji odbitki drukarskiej do pliku, zarówno pod względem jakości inspekcji, jak i czasu, w którym jest ona realizowana. Na pewno na wybór inspekcji EyeC wpłynęła możliwość przetestowania systemu przez kilka tygodni w drukarni, co przekonało nas o jego skuteczności.

 

Dziękujemy za rozmowę!