EyeC Proofiler 400 w Polfie Warszawa

Dobrze wykonane zadanie

Opakowanie do leku pełni kilka ważnych funkcji, od marketingowej do informacyjnej, poprzez zabezpieczającą. Wszelkie informacje na nim zawarte muszą być bezbłędne i czytelne, zwłaszcza informacje o składzie i dawkowaniu. Firmy farmaceutyczne, aby sprostać tym wymaganiom, swoje wyroby – na każdym etapie produkcji – poddają rygorystycznej i szczegółowej kontroli. Najwyższa jakość produktu, zawłaszcza farmaceutycznego, jest dziś standardem. Standardem stało się również to, że wykwalifikowany personel wspierany jest przez specjalistyczne systemy, stworzone do inspekcji wizyjnej opakowań. Ich zastosowanie przyczynia się zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa produktów, jak również do znacznej oszczędności czasu – dziś obie te wartości są bezcenne.

O systemie inspekcji wizyjnej EyeC Proofiler 400 rozmawiamy z pracownikiem Kontroli Jakości w Polfie Warszawa , która wchodzi w skład grupy Polpharma.  

 

Jak przebiegała kontrola jakości druku opakowań poligraficznych w Państwa firmie przed zamontowaniem systemy EyeC?

Przed zamontowaniem systemu EyeC nadruk na opakowaniach był sprawdzany metodą wizualną przez pracownika działu kontroli jakości, poprzez sczytanie tekstów i porównanie grafiki względem zarejestrowanego wzoru.

 

Jakie błędy pojawiały się najczęściej?

Ocena wizualna produktów była wykonywana bardzo dokładnie i błędy nie występowały, natomiast badanie było czasochłonne i – można powiedzieć – wyczerpujące.

 

Jakie zadanie system spełnia w Państwa firmie?

System jest wykorzystywany do inspekcji materiałów drukowanych, takich jak: kartoniki, ulotki, etykiety. Przy pomocy systemu EyeC oceniamy w tych materiałach poprawność nie tylko nadruków, lecz również kodów kreskowych, układu graficznego oraz tłoczenia Braille’a.

 

System EyeC Proofiler 400 w Polfie Warszawa jest wykorzystywany do inspekcji materiałów drukowanych, takich jak: kartoniki, ulotki, etykiety.

 

Co się zmieniło po zamontowaniu EyeC Proofiler 400?

 System EyeC pozwolił przede wszystkim na sprawną, szybszą ocenę materiałów drukowanych. Poza tym wyróżnia się on wysoką dokładnością, dzięki czemu mamy pewność o dobrze wykonanym badaniu.

 

Drukarnie często twierdzą, że kupują ten sam system kontroli, który mają ich klienci, czyli producenci leków. Czy wymagacie tego od współpracujących drukarń?

Rzeczywiście, niektóre drukarnie, z którymi współpracujemy posiadają system EyeC. Jednak z naszej strony nie stawiamy wymagań o posiadaniu tego systemu. Drukarnie raczej same decydują się na zakup systemu w celu podniesienia jakości swoich produktów i ustrzeżenia się od błędów, mogących powstać w procesie produkcyjnym.

 

EyeC Proofiler to połączenie zaawansowanego oprogramowania i wydajnego skanera o dużej rozdzielczości. System inspekcyjny cyfrowo porównuje zeskanowaną próbkę względem zaakceptowanego wzorca (najczęściej w postaci pliku PDF). Operator może łatwo sprawdzić odchylenia i upewnić się, że jakość próbek odpowiada przyjętym standardom.

 

Dlaczego wybraliście państwo właśnie TEN produkt?

System EyeC Proofiler wyróżnia się wysoką dokładnością badania, szybkością wykonywanych inspekcji, a poprzez zainstalowanie różnych modułów wykonawczych stwarza możliwości rozszerzenia badań np. o inspekcję tłoczenia Braille’a czy też czytania kodów kreskowych.

 

Dziękujemy za rozmowę!