DEKOR. Spokojnie można drukować.

Powstał w 1977 r. i jako pierwszy w Polsce rozpoczął produkcję etykiet samoprzylepnych w rolach. Obecnie w ciągu roku przetwarza blisko 12 milionów m² materiałów samoprzylepnych, co pozwala wygenerować roczną sprzedaż na poziomie 38 mln zł, zapewniając mu tym samym 4 proc. udział w polskim rynku etykiet samoprzylepnych. Produkuje etykiety samoprzylepne papierowe i foliowe z zastosowaniem technologii: flekso- i sitodruku UV, laminowania folią PP, złocenia folią metalizowaną na zimno i gorąco. To nowoczesna, fleksograficzna drukarnia Dekor z Chrośli, która dzięki stosowanym systemom kontroli wizyjnej oferuje swoim klientom 100 procentową pewność druku.

O niuansach w druku, ludzkim oku i o systemach inspekcji wizyjnej EyeC ProofRunner, EyeC Proofiler oraz Proofiler Graphic zainstalowanych w firmie Dekor, rozmawiamy z Ryszardem Pietkiewiczem – dyrektorem technicznym.

Druk rolowy w swojej specyfice jest bardzo trudny do kontroli, choćby ze względu na ograniczoną możliwość wglądu wewnątrz rolki. Jak zatem przebiegała kontrola jakości druku w Państwa firmie przed zamontowaniem systemów kontroli wizyjnej?

Tradycyjna kontrola procesu drukowania i wykrawania opiera się na podglądzie na monitorze nieruchomego obrazu z kamery wideo zainstalowanej na maszynie drukującej. Takie systemy wyposażane są czasami w możliwość motorycznego napędu kamery umożliwiającego podgląd całej szerokości wstęgi, według zadanego algorytmu. Jednak zasadniczą wadą tych rozwiązań jest konieczność stałej obserwacji monitora. Chwila nieuwagi może spowodować wyprodukowanie wadliwych etykiet. Dlatego w praktyce ustawialiśmy kamerę na znaczki pasowania i w ten sposób kontrolowaliśmy pasowanie kolorów. Natomiast w trakcie konfekcjonowania etykiet na mniejsze i węższe role, na urządzeniach przewijających stosowaliśmy lampy stroboskopowe unieruchamiające obraz w czasie przewijania. Taka kontrola była dosyć powierzchowna i powodowała, że wadliwe etykiety znajdowały się wewnątrz zwoju. Można je było zidentyfikować dopiero po aplikacji.

 

EyeC Proofiler jest system przeznaczonym do kontroli przed rozpoczęciem druku nakładowego. Skanuje się wydrukowany obraz po przygotowaniu maszyny do druku (tzw. przyrząd lub przezbrojenie) i cyfrowo porównuje zawartość z zeskanowanym wzorcem lub obrazem w formacie PDF.

 

Jakie błędy pojawiały się najczęściej?

Niewłaściwe pasowanie kolorów, niezgodność wykrojnika z nadrukiem, plamy i zanieczyszczenia w druku, a także niewłaściwie wydrukowane obrazy.

 

„EyeC Proofiler Graphic precyzyjnie wykrywa wszelkie niezgodności. Po takiej inspekcji spokojnie można drukować cały nakład i mieć pewność, że na formie nie ma żadnych błędów merytorycznych i graficznych” – mówi Ryszard Pietkiewicz, dyrektor techniczny w drukarni Dekor.

 

Co Państwa skłoniło do zainstalowania systemu EyeC ProofRunner, EyeC Proofiler oraz EyeC Proofiler Graphic?

Przede wszystkim wymagania klienta – jego oczekiwania co do 100-procentowej zgodności obrazów i zero tolerancji dla błędów.

 

System EyeC ProofRunner Label zainstalowany na maszynie drukującej weryfikuje jakość całego nakładu, porównuje go z proofem zleceniodawcy i informuje operatora o ewentualnych błędach. Umożliwia to natychmiastowe wprowadzenie poprawek, dzięki czemu klient otrzymuje tylko w pełni poprawne etykiety.

 

Co się zmieniło po zamontowaniu tych systemów?

Zaczęliśmy od zainstalowania EyeC Proofiler Graphic – systemu inspekcji dla procesu prepress, który polega na cyfrowym wykrywaniu niezgodności pliku dostarczonego przez klienta w porównaniu z plikami przeznaczonymi do wykonywania fleksograficznych form drukowych. Pozwoliło nam to wyeliminować wytworzenie formy drukowej z błędami widocznymi dopiero w czasie pierwszego wydruku. Pierwsze oszczędności powstały  z mniejszych kosztów fotopolimerów i braku przestojów maszyn drukujących.

EyeC Proofiler jest systemem przeznaczonym do kontroli przed rozpoczęciem druku nakładowego. Skanuje się wydrukowany obraz po przygotowaniu maszyny do druku (tzw. przyrząd lub przezbrojenie) i cyfrowo porównuje zawartość z zeskanowanym wzorcem lub obrazem w formacie PDF. Precyzyjnie wykrywa się wszelkie niezgodności. Po takiej inspekcji spokojnie można drukować cały nakład i mieć pewność, że na formie nie ma żadnych błędów merytorycznych i graficznych. Oko ludzkie nie jest w stanie wyłapać błędów w tekstach różnych języków europejskich oraz innych alfabetów, takich jak: cyrylica, arabski czy chiński.

Eyec ProofRunner Label z kolei jest przeznaczony do kontroli procesu drukowania i wykrawania etykiet. W trakcie procesu sygnalizowane są dźwiękiem i sygnałem świetlnym błędy występujące w czasie procesu. Operator maszyny drukującej może natychmiast zapobiec ich dalszemu wystąpieniu, ingerując odpowiednio w proces.

 

System EyeC ProofRunner Label zainstalowany jest również na przewijarce w drukarni Dekor.

 

Czy rynek, a konkretnie klienci potrzebują i korzystają z możliwości jakie oferują systemy, a dzięki temu Państwa firma?

Systemy te są bardzo wysoko oceniane przez klientów, szczególnie przy przeprowadzanych przez nich audytach jakościowych. Jeśli się nie posiada kontroli, wówczas trudno przekonać audytora, że ma się 100 proc. pewność, że w tekście obcojęzycznym, np. w alfabecie arabskim, nie ma żadnego przekłamania. Ludzkie oko takich niuansów nie wychwyci.

Dlaczego wybraliście system firmy EyeC?

EyeC to system kompleksowy, umożliwiający kontrolę międzyoperacyjną po każdym procesie. Znaczące jest duże doświadczenie dostawcy, świetny serwis i prosta obsługa.

Dziękujemy za rozmowę!