ProofRunner Web

GWARANCJA JAKOŚCI I POPRAWNOŚCI W PRODUKCJI ETYKIET

EyeC ProofRunner Web to kompleksowa seria systemów przeznaczona do kontroli druku etykiet każdego typu – także przezroczystych i metalizowanych. Zapewnia stuprocentową inspekcję i skutecznie zapobiega wymieszaniu zleceń. Dzięki temu producenci etykiet mają pewność, że sprostają oczekiwaniom swoich klientów – bez ryzyka reklamacji czy wycofania produktu. Systemy EyeC ProofRunner Web instalowane są na maszynie drukującej lub przewijarce. Weryfikują jakość całego nakładu, porównują go z proofem zleceniodawcy i informują operatora o ewentualnych błędach. Umożliwia to natychmiastowe wprowadzenie poprawek, dzięki czemu klient otrzymuje tylko w pełni poprawne etykiety.

Koniec z kosztownymi reklamacjami

Dla wielu firm, na przykład z branży farmaceutycznej, jakość etykiet jest kluczowa zarówno pod względem zgodności z obowiązującym prawem, jak i zachowania pozytywnego wizerunku. W przypadku producentów etykiet jakiekolwiek problemy w kwestii jakości skutkują kosztownymi dodrukami, reklamacjami czy wycofaniem produktów. Dzięki EyeC ProofRunner Web właściciele drukarń mają pewność, że do ich klientów nie trafią żadne nieprawidłowo wydrukowane etykiety. System EyeC ProofRunner Web, zainstalowany na maszynie drukującej, wyłapuje błędy na bieżąco, co sprawia, że operator może wprowadzić konieczne poprawki zanim zmarnuje się zbyt wiele materiału. Ponadto system inspekcyjny zlicza poprawnie wydrukowane użytki, co eliminuje nadwyżki produkcyjne. Przynosi to oszczędność czasu i drogich materiałów. Dzięki inspekcji druku na przewijarce lub wykrawarce błędne etykiety można usunąć lub podmienić nawet tuż przed wysyłką do klienta. Efektem jest całkowita satysfakcja zleceniodawcy.

Precyzyjna kontrola jakości w druku etykiet

EyeC ProofRunner Web stosuje szybką kamerę o wysokiej rozdzielczości, która służy do bieżącej kontroli wizyjnej całej wstęgi. Wydajny system komputerowy automatycznie rejestruje i weryfikuje wszystkie użytki. Każda etykieta jest sprawdzana pod kątem poprawności tekstu, grafiki, kolorystyki, danych zmiennych oraz kodów jedno- i dwuwymiarowych. EyeC ProofRunner Web wykrywa wszelkiego rodzaju najczęściej występujące błędy, takie jak: brakujące lub wypełnione litery, smugi, plamki, nieprawidłowe kolory, różnice w tekście i grafice, przesunięcie elementów czy złej jakości kody. Wstępne porównanie każdego wydrukowanego elementu z zaakceptowanym wzorcem w PDF umożliwia rzetelną weryfikację treści w dowolnym języku i zapobiega wymieszaniu zleceń. Kontrola wszystkich wydrukowanych etykiet zapewnia jakość i zgodność kolorystyczną w całym nakładzie.

Sprawna i skuteczna kontrola jakości

Wydajność to kwestia kluczowa, jeśli chodzi o walkę z konkurencją i poprawę wyników przedsiębiorstwa. EyeC ProofRunner Web, dzięki automatycznej konfiguracji i dużej prędkości pracy, pomaga wytwórcom etykiet oszczędzać czas przy wprowadzaniu nowych zleceń do produkcji oraz dba o szybką i skuteczną kontrolę druku. Zaakceptowany przez klienta proof jest ładowany automatycznie na podstawie wprowadzonych danych zlecenia, co przyspiesza przygotowanie do druku. Nawet złożone zlecenia, obejmujące na przykład etykiety przednie i tylne, można w prosty sposób porównać względem wzorca. Informacje zawarte w PDF-ie służą do zdefiniowania najważniejszych obszarów na wstędze i automatycznego dopasowania dokładności inspekcji. Niezwykła dokładność systemu kontroli pozwala wykrywać błędy nawet przy dużej prędkości druku. Dzięki temu realizacja i weryfikacja zleceń staje się szybsza.

Zadowolony operator

EyeC ProofRunner Web upraszcza kontrolę jakości i zwiększa satysfakcję operatora. System zaprojektowano tak, by był łatwy w użytkowaniu. Intuicyjny interfejs – dostępny w wielu językach – umożliwia każdemu operatorowi przeprowadzenie inspekcji in-line w prosty sposób. EyeC ProofRunner Web jest oparty na zaawansowanej technologii – powiadamia operatora tylko wówczas, gdy wykryje znaczące odchylenia. Dzięki temu system zmniejsza ryzyko nadwyrężenia wzroku i przemęczenia. Kluczowe informacje prezentowane są w przejrzysty sposób, dzięki czemu operator szybko dowiaduje się, gdzie znajdują się błędy i jaka jest ich przyczyna. Po wydrukowaniu każdego zlecenia system automatycznie tworzy pełny raport poinspekcyjny, który pomaga kadrze zarządzającej w analizie i kontroli produkcji.