ProofRunner Twinspect

LEPSZA JAKOŚĆ PRZY SZYBSZEJ I TAŃSZEJ PRODUKCJI

EyeC ProofRunner Twinspect to system przeznaczony do inspekcji arkusza w trakcie drukowania. Jest on instalowany na maszynach offsetowych KBA, gdzie kontroluje jakość całego zlecenia, weryfikuje jego zgodność z proofem zaakceptowanym przez klienta oraz powiadamia operatora o wykrytych błędach. Uruchamia się automatycznie, a dane pracy są również automatycznie importowane do systemu.

Elementy systemu

Elementami systemu są dwie kolorowe kamery 8k, zintegrowane z nowoczesną stacją kontrolną wyposażoną w wysokiej klasy oprogramowanie inspekcyjne do zarządzania i monitorowania kontroli jakości druku. Kamera w trybie ciągłym pozyskuje obraz całego arkusza w wysokiej rozdzielczości. Zaawansowana analiza obrazu pozwala na wskazanie w czasie rzeczywistym różnych rodzajów potencjalnych uchybień lub mankamentów odbiegających od wzorca. Dzięki temu każde odchylenie zostaje wychwycone i wyświetlone, podczas gdy dopuszczalne różnice, spowodowane specyfiką procesu drukowania, zostaną automatycznie pominięte.

Precyzyjna kontrola treści arkusza

EyeC ProofRunner Sheetfed zainstalowany na maszynie KBAz doskonałą dokładnością (85 μm) wykrywa nawet najmniejsze defekty w druku, takie jak: brakujące lub wypełnione litery, smugi, plamki, nieprawidłowe kolory, różnice w tekście i grafice czy przesunięcie elementów drukowanych. System dokonuje automatycznej, pełnej kontroli wszystkich użytków – bezpośrednio na maszynie drukarskiej –z prędkością do 20 000 arkuszy na godzinę, dzięki czemu nie trzeba zwalniać tempa procesu produkcji. Opcjonalne połączenie z działem pre-press daje 100 proc. pewność, że arkusz referencyjny zostanie ostatecznie sprawdzonyz zaakceptowanym wzorcem w PDF (proofem zleceniodawcy), co jest zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż manualna kwalifikacja bez PDF.

Zadowolony operator

Każdy operator maszyny drukarskiej KBA może w prosty sposób, za pomocą jednego kliknięcia, przeprowadzić pełną i skuteczną kontrolę w trakcie procesu drukowania.

System sprawdza 100 proc. produkcji do zaakceptowanego artworku, wykrywając wydrukowane defekty oraz błędy popełnione na etapie pre-press. Wzorzec arkusza w PDF jest ładowany automatycznie na podstawie wprowadzonych danych zadania, wszystkie pozycje na arkuszu są automatycznie rozpoznawane, z pominięciem obszarów nieistotnych, zaś zidentyfikowane miejsca budzące wątpliwości zostają wskazane operatorowi.

Raporty

Raport stosu pozwala łatwo i szybko zidentyfikować arkusze zawierające defekty. Natomiast pełny raport z inspekcjipomaga w śledzeniu wyników inspekcji, jak również w analizie i optymalizacji procesów produkcyjnych. Raporty z inspekcji są generowane automatycznie i zapisywane we wskazanej lokalizacji. Zawierają pełną identyfikację pracy pracownika i wykrytych niezgodności. Skwalifikowany arkusz staje się wzorem dla całego nakładu do druku. To zapewnia optymalną ochronę przed błędami i rzetelną weryfikację treści w dowolnym języku oraz zapobiega wymieszaniu zleceń.

Mniej odpadów i niższe koszty

System inspekcyjny EyeC ProofRunner Twinspect zainstalowany bezpośrednio na maszynie drukującej KBA zapobiega wymieszaniu zleceń, na bieżąco wykrywa defekty, umożliwia operatorowi natychmiastowe wprowadzenie poprawek, zmniejsza ilość odpadów i pozwala uniknąć kosztownych dodruków.

Szybkie tempo i nowe możliwości

Dzięki EyeC ProofRunner Twinspect producenci opakowań mogą sprostać oczekiwaniom swoich klientów, a przy tym odróżnić się od konkurencji i zyskać nowe możliwości biznesowe. EyeC ProofRunner Twinspect i KBA tozaawansowana technologia, prosta implementacja i łatwa obsługa.