ProofRunner InlineInspector 2.0

LEPSZA JAKOŚĆ PRZY SZYBSZEJ I TAŃSZEJ PRODUKCJI

EyeC ProofRunner InlineInspector 2.0 to system przeznaczony do inspekcji arkusza w trakcie drukowania. Jest on instalowany na maszynach offsetowych Manroland, gdzie kontroluje jakość całego zlecenia, weryfikuje jego zgodność z proofem zaakceptowanym przez klienta oraz powiadamia operatora o wykrytych błędach. Uruchamia się automatycznie, a dane pracy są również automatycznie importowane do systemu.

Elementy systemu

Elementami systemu są: bardzo szybka, kompaktowa, kolorowa kamera 4k, zintegrowana z ośrodkiem sterowania maszyny drukującej oraz stacja kontrolna wyposażona w wysokiej klasy oprogramowanie inspekcyjne do zarządzania i monitorowania kontroli jakości druku. Kamera w trybie ciągłym pozyskuje obraz całego arkusza w wysokiej rozdzielczości. Jego zaawansowana analiza pozwala na wskazanie różnych rodzajów potencjalnych uchybień lub mankamentów odbiegających od wzorca w czasie rzeczywistym. Dzięki temu każde odchylenie zostaje wychwycone i wyświetlone, podczas gdy dopuszczalne różnice, spowodowane specyfiką procesu drukowania, zostaną automatycznie pominięte.

Precyzyjna kontrola treści arkusza

EyeC ProofRunner Sheetfed z doskonałą dokładnością(0,16 mm2) wykrywa wszelkie typowe błędy, takie jak: brakujące lub wypełnione litery, smugi, plamki, nieprawidłowe kolory, różnice w tekście i grafice czy przesunięcia elementów drukowanych. System dokonuje automatycznej, pełnej kontroli wszystkich użytków – bezpośrednio na maszynie drukarskiej –z prędkością do 18 000 arkuszy na godzinę. Opcjonalne połączenie z działem pre-press daje 100 proc. pewność, że arkusz referencyjny zostanie ostatecznie sprawdzonyz zaakceptowanym wzorcem w PDF (proofem zleceniodawcy), co jest zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż manualna kwalifikacja bez PDF.

Zadowolony operator

Każdy operator maszyny drukarskiej Manroland może w prosty sposób, za pomocą jednego kliknięcia, przeprowadzić pełną i skuteczną kontrolę w trakcie procesu drukowania. System sprawdza 100 proc. produkcji do zaakceptowanego artworku, wykrywając wydrukowane defekty oraz błędy popełnione na etapie pre-press. Wzorzec arkusza w PDF jest ładowany automatycznie na podstawie wprowadzonych danych zadania, wszystkie pozycje na arkuszu są automatycznie rozpoznawane, z pominięciem obszarów nieistotnych, zaś zidentyfikowane miejsca budzące wątpliwości zostają wskazane operatorowi. Równocześnie generowany jestpełny raport z kwalifikacji PDF.

Raporty

Raporty z inspekcji są generowane automatycznie i zapisywane we wskazanej lokalizacji. Zawierają pełną identyfikację pracy pracownika i wykrytych niezgodności. Skwalifikowany arkusz staje się wzorem dla całego nakładu do druku. To zapewnia optymalną ochronę przed błędami i rzetelną weryfikację treści w dowolnym języku oraz zapobiega wymieszaniu zleceń. Kluczowe informacje prezentowane są w przejrzysty sposób, dzięki czemu operator szybko dowiaduje się, gdzie znajdują się błędy i jaka jest ich przyczyna. Kontrola wszystkich zadrukowanych arkuszy zapewnia jednakową jakość i pełną zgodność kolorystyczną w całym nakładzie.

Separacja i znakowanie

Istotne są również zainstalowane systemy separacji i znakowania dobrych oraz wadliwych arkuszy: dodatkowy wrzutnik przekładek znakuje wadliwe arkusze, natomiast system Roland Inline Sorter służy do ich sortowania. Każdy wadliwy arkusz jest znakowany indywidualnym numerem za pomocą drukarki inkjet.

Szybkie tempo i nowe możliwości

Pełna i precyzyjna kontrola jakości arkusza w czasie drukowania pozwala na ograniczenie odpadu, eliminację nadwyżek produkcyjnych oraz oszczędność czasu, ponieważ weryfikacja zleceń przebiega szybciej, bez zwalniania tempa produkcji.

Wraz z EyeC ProofRunner InlineInspector 2.0 instalowanym na maszynach Manroland drukarnie zyskują elastyczne i opłacalne rozwiązanie, dzięki któremu mogą polepszyć jakość druku i obniżyć koszty produkcji. EyeC ProofRunner InlineInspector 2.0 i Manroland to zaawansowana technologia, prosta implementacja i łatwa obsługa.