ProofRunner Leaflet

GWARANCJA JAKOŚCI I POPRAWNOŚCI W PRODUKCJI ULOTEK

EyeC ProofRunner Leaflet to kompleksowa seria systemów przeznaczona do kontroli druku ulotek. Zapewnia stuprocentową inspekcję i jest skutecznym narzędziem w zapobieganiu wymieszaniu zleceń. Dzięki temu producenci ulotek mają pewność, że sprostają oczekiwaniom swoich klientów – bez ryzyka reklamacji czy wycofania produktu. Systemy ProofRunner Leaflet instalowane są na maszynie drukującej. Weryfikują jakość drukowanego materiału z każdej strony – zarówno z przodu, jak i z tyłu. Porównują go z proofem zleceniodawcy i informują operatora o ewentualnych błędach. Umożliwia to natychmiastowe wprowadzenie poprawek, dzięki czemu klient otrzymuje tylko w pełni poprawne ulotki.

Koniec z kosztownymi reklamacjami

Najmniejszy błąd w ulotce informacyjnej leku może narazić pacjenta na utratę zdrowia, a nawet życia. Ponadto jakikolwiek błąd w druku ulotki jest bardzo kosztowny – począwszy od konieczności ponownego wydruku, poprzez proces reklamacji i wycofania produktu, a na trudnych do oszacowania kosztach ugodowych lub sądowych skończywszy. Z systemem EyeC ProofRunner Leaflet można być pewnym, że błąd nie ma prawa wystąpić, a jakiekolwiek konsekwencje nam nie grożą. Dodatkowo EyeC ProofRunner Leaflet weryfikuje błędy w czasie rzeczywistym i pozwala operatorowi maszyny zminimalizować ryzyko wystąpienia zbędnego odpadu. Dzięki temu oszczędzamy nie tylko kosztowne materiały, ale też czas. Efektem jest całkowita satysfakcja zleceniodawcy.

Precyzyjna kontrola jakości w druku ulotek

EyeC ProofRunner Leaflets stosuje szybką kamerę o wysokiej rozdzielczości, która służy do bieżącej kontroli wizyjnej całej wstęgi. Wydajny system komputerowy automatycznie rejestruje i weryfikuje wszystkie użytki. Każda ulotka jest sprawdzana pod kątem poprawności tekstu, grafiki, kolorystyki, danych zmiennych oraz kodów jedno- i dwuwymiarowych. EyeC ProofRunner Leaflet wykrywa wszelkiego rodzaju najczęściej występujące błędy, takie jak: błędy w tekście, brakujące lub wypełnione litery, smugi, plamki, nieprawidłowe kolory, różnice w grafice, przesunięcie elementów czy złej jakości kody. Wstępne porównanie każdego wydrukowanego elementu z zaakceptowanym wzorcem w PDF umożliwia rzetelną weryfikację treści w dowolnym języku i zapobiega wymieszaniu zleceń. Kontrola wszystkich wydrukowanych ulotek zapewnia jakość i zgodność kolorystyczną w całym nakładzie.

Sprawna i skuteczna kontrola jakości

We współczesnym świecie wydajność to kwestia kluczowa, jeśli chodzi o walkę z konkurencją i poprawę wyników przedsiębiorstwa. EyeC ProofRunner Leaflet, dzięki automatycznej konfiguracji i dużej prędkości pracy, pomaga wytwórcom oszczędzać czas przy wprowadzaniu nowych zleceń do produkcji oraz dba o szybką i skuteczną kontrolę druku. Zaakceptowany przez klienta proof jest ładowany automatycznie na podstawie wprowadzonych danych zlecenia, co przyspiesza przygotowanie do druku. Informacje zawarte w PDF-ie służą do zdefiniowania najważniejszych obszarów i automatycznego dopasowania dokładności inspekcji. Niezwykła dokładność systemu kontroli pozwala wykrywać błędy nawet przy dużej prędkości druku. Dzięki temu realizacja i weryfikacja zleceń staje się szybsza. W rezultacie zadanie jest przetwarzane i weryfikowane niemalże natychmiast.

Zadowolony operator

EyeC ProofRunner Leaflet upraszcza kontrolę jakości i zwiększa satysfakcję operatora, nie stwarzając żadnych problemów w obsłudze. System zaprojektowano tak, by był łatwy w użytkowaniu. Intuicyjny interfejs – dostępny w wielu językach – umożliwia każdemu operatorowi przeprowadzenie inspekcji in-line w prosty sposób. EyeC ProofRunner Leaflet jest oparty na zaawansowanej technologii – powiadamia operatora tylko wówczas, gdy wykryje znaczące odchylenia. Dzięki temu system zmniejsza ryzyko nadwyrężenia wzroku i przemęczenia. Kluczowe informacje prezentowane są w przejrzysty sposób, dzięki czemu operator szybko dowiaduje się, gdzie znajdują się błędy i jaka jest ich przyczyna. Po wydrukowaniu każdego zlecenia system automatycznie tworzy pełny raport poinspekcyjny, który pomaga kadrze zarządzającej w analizie i kontroli produkcji.