Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

Cieszymy się, że odwiedziłeś stronę internetową EyeC Polska i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami.

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twojej prywatności podczas korzystania ze strony internetowej EyeC Polska. Z tego powodu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

 

  1. Informacje ogólne

 

Ochrona danych

Operatorzy niniejszej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone będą Państwa dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Tłumaczy także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Prosimy pamiętać, że dane przesyłane przez internet (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą być narażone na naruszenie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Szyfrowanie SSL lub TLS

W tej witrynie stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki, gdy zmienia się on z „http: //” na „https: //”, a na pasku adresu przeglądarki pojawia się ikona kłódki.

Uruchomienie szyfrowania SSL lub TLS powoduje, że dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za niniejszą stronę internetową

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

EyeC Polska Marcin Weksler
ul. Platynowa 20,

55-093 Kiełczów

Polska

Telefon: +48 512 354 354
Email: office@eyecpolska.pl

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

  1. Ochrona danych – przegląd

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Gromadzenie danych w naszej witrynie

Kto odpowiada za gromadzenie danych w tej witrynie?

Dane gromadzone w tej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny. Dane kontaktowe operatora znajdują się w zamieszczonej tu obowiązkowej informacji prawnej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Niektóre dane są gromadzone w momencie, gdy sami nam je Państwo dostarczają. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne w trakcie Państwa odwiedzin w naszej witrynie. Są to przede wszystkim dane techniczne, na przykład na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z których Państwo korzystają, albo czas wejścia na stronę. Dane te są gromadzone automatycznie w momencie odwiedzin witryny.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie witryny. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy tego, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. 

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Zawsze mają Państwo prawo domagać się bezpłatnej informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Mają Państwo także prawo domagać się poprawienia, zablokowania lub usunięcia Państwa danych. Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące prywatności i ochrony danych. Oczywiście mogą Państwo także złożyć skargę do odpowiednich organów regulacyjnych.

Dane analityczne i narzędzia firm zewnętrznych

Podczas Państwa odwiedzin w naszej witrynie możliwe jest przeprowadzenie statystycznej analizy zachowań użytkownika. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookie i danych analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas korzystania z witryny jest zazwyczaj anonimowa, tzn. na podstawie tych danych nie można Państwa zidentyfikować. Mogą Państwo nie zgodzić się na tę analizę lub jej zapobiec, unikając stosowania niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dalszej części polityki prywatności.

Mogą Państwo nie zgodzić się na analizę. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, jak skorzystać z dostępnych możliwości w tym zakresie.

  1. Gromadzenie danych w naszej witrynie

Pliki cookie

Na niektórych spośród naszych stron stosowane są pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną użytkownikowi, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę internetową. 

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane pliki sesyjne. Zostają one automatycznie usunięte po Państwa wizycie w naszej witrynie. Pozostałe pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia do momentu ich usunięcia. Pliki te pozwalają na rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej podczas kolejnej wizyty w witrynie.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, by informowała Państwa o stosowaniu plików cookie, co pozwoli Państwu decydować w każdym konkretnym przypadku, czy pliki cookie zostaną zaakceptowane, czy nie. Alternatywą jest ustawienie przeglądarki tak, by automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, albo też by automatycznie usuwała je w momencie zamknięcia. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne, by umożliwić komunikację elektroniczną lub zapewnienić określone funkcje, z których chcą Państwo korzystać (takie jak koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić zoptymalizowaną usługę bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania witryny), zostaną one omówione osobno w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy

W przypadku, gdy prześlą nam Państwo zapytanie poprzez formularz kontaktowy, zgromadzimy dane wprowadzone w formularzu, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie i wszelkie dalsze pytania.

Chcąc zagwarantować Państwu najlepszą obsługę, w zależności od potrzeb przekazujemy dane naszym podmiotom zależnym. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim w żadnym innym celu. 

Co za tym idzie, będziemy przetwarzać wszelkie dane wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego, wyłącznie za Państwa zgodą w myśl art. 6 (1) (a) RODO. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wystarczy w tym celu nieformalna wiadomość e-mail zawierająca taką prośbę. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Będziemy przechowywać dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, dopóki nie poproszą Państwo o ich usunięcie, nie wycofają zgody na ich przechowywanie lub dopóki cel ich przechowywania nie przestanie obowiązywać (np. po spełnieniu Państwa żądania). Niniejszy przepis nie ma wpływu na jakiekolwiek obowiązkowe przepisy ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

  1. Google Analytics i reklamy 

Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej, obsługiwanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę tego, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji witryny i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

W tej witrynie uruchomiliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Przed przesłaniem do USA, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w Unii Europejskiej lub innych krajach należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania przez Państwa z witryny, do tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz do świadczenia na rzecz operatora innych usług dotyczących aktywności i korzystania z internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak zaznaczyć, że może to Państwu uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Mogą Państwo również zapobiec przesyłaniu do Google danych generowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w następujący link: Wyłącz Google Analytics. Ustawiony zostanie plik cookie rezygnacji, co pozwoli zapobiec gromadzeniu danych podczas Państwa przyszłych wizyt w tej witrynie. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics, należy zapoznać się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Outsourcing przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę z Google dotyczącą outsourcingu przetwarzania danych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni wdrażamy rygorystyczne wymogi polskich organów ochrony danych.

Google AdWords i śledzenie konwersji

Niniejsza witryna korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Kliknięcie przez Państwa reklamy wyświetlanej przez Google powoduje utworzenie pliku cookie służącego do śledzenia konwersji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa komputerze. Pliki te wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i witryna mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł na tę stronę.

Każdemu reklamodawcy Google AdWords przypisany jest inny plik cookie. Co za tym idzie, plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem witryny reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla tych reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na jej śledzenie. Klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę, gdzie umieszczono tag śledzenia konwersji. Reklamodawcy nie uzyskują jednakże żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w procesie śledzenia konwersji, mogą Państwo z tego zrezygnować, w łatwy sposób wyłączając plik śledzenia konwersji Google poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W ten sposób nie zostaną Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Konwersyjne pliki cookie są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej witryny, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en-GB.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, by informowała Państwa o stosowaniu plików cookie, co pozwoli Państwu decydować w każdym konkretnym przypadku, czy pliki cookie zostaną zaakceptowane, czy nie. Alternatywą jest ustawienie przeglądarki tak, by automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, albo też by automatycznie usuwała je w momencie zamknięcia. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej witryny.

Lead Forensics

Niniejsza witryna korzysta z Lead Forensics – narzędzia do sprzedaży i marketingu B2B, obsługiwanego przez firmę Lead Forensics (siedziba główna w Wielkiej Brytanii, Communication House, 26 York Street, Londyn, W1U 6PZ, Wielka Brytania). 

Narzędzie Lead Forensics wykorzystuje kod śledzenia w celu identyfikacji przedsiębiorstw odwiedzających nasze witryny na podstawie ich firmowych adresów IP. Nie jest to to samo co pliki cookie. Kod śledzenia Lead Forensics dostarcza tylko informacje, które są łatwo dostępne w domenie publicznej. Nie dostarcza i nie może dostarczać danych indywidualnych, osobowych ani wrażliwych dotyczących osób odwiedzających naszą witrynę. W żadnym wypadku dane nie zostaną wykorzystane do osobistej identyfikacji konkretnego odwiedzającego. W przypadku zgromadzenia adresów IP, zostaną one natychmiast zanonimizowane. Informacje generowane przez kod śledzenia Lead Forensics są przesyłane do narzędzia Lead Forensics oraz przetwarzane i przechowywane w bezpiecznym środowisku w Wielkiej Brytanii.

Narzędzie Lead Forensics nie dostarcza nam adresów IP. Dostarcza nam informacji, jakie firmy odwiedziły naszą witrynę, datę i czas trwania wizyty oraz odwiedzane strony. Informacje te pozwalają nam analizować korzystanie z naszej witryny i ewentualnie kontaktować się z firmami w sprawie ich doświadczeń z korzystania z witryny lub w celach sprzedażowych. Jako firma międzynarodowa chcąca zagwarantować Państwu najlepszą obsługę, w zależności od potrzeb przekazujemy dane naszym podmiotom zależnym i dystrybutorom. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim w żadnym innym celu. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadforensics.com. 

  1. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek YouTube, obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Podczas odwiedzin na jednej z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. W tym momencie serwer YouTube zostaje poinformowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać Państwa zachowanie związane z przeglądaniem witryny bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystamy z YouTube, aby uatrakcyjnić naszą witrynę, co stanowi uzasadniony interes w myśl art. 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en-GB.

Google Maps

Niniejsza witryna korzysta za pośrednictwem interfejsu API z usługi Google Maps, obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Google Maps, muszą Państwo zapisać swój adres IP. Informacja ta jest zasadniczo przesyłana na serwer Google w USA i tam przechowywana. Operator niniejszej witryny nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji miejsc określonych w tej witrynie. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika znajdą Państwo w oświadczeniu Google o ochronie danych pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en-GB.

  1. Informacje obowiązkowe

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

Wiele operacji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy w tym celu nieformalna wiadomość e-mail zawierająca taką prośbę. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do złożenia skargi do organów regulacyjnych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym do spraw związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce, w którym nasza firma ma siedzibę. 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, by dane przetwarzane przez nas na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były automatycznie dostarczane Państwu lub stronie trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli chcą Państwo, by dane zostały przekazane bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie, odbędzie się to jedynie w zakresie technicznie wykonalnym.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, w jakim zostały przetworzone. Mają Państwo również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami korzystając z adresu podanego w naszej informacji rawnej. 

  1. W celu kontaktu z nami 

Jeśli chcecie Państwo odwołać swoją zgodę lub macie pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt: office@eyecpolska.pl