ESKO AE

EYEC WORKFLOW INTEGRATION

Technologia EyeC w zakresie proofingu PDF zintegrowana z procesem przygotowania plików do druku 
Integracja Workflow EyeC łączy naszą technologię kontroli na etapie pre-press z systemami workflow do pracy z plikami graficznymi, takimi jak na przykład Automation Engine od Esko. Umożliwia to automatyczną inspekcję wizyjną, która zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność całego procesu.

Dla nowoczesnych rozwiązań

Integracja Workflow EyeC, zaprojektowana dla systemów automatyzacji przepływu prac i obróbki plików, takich jak Automation Engine od Esko, wykorzystuje najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do inspekcji w procesie przygotowania do druku – EyeC Proofiler Graphic. W efekcie powstała zintegrowana, znormalizowana i w pełni zautomatyzowana procedura kontroli jakości.

Zintegrowana kontrola jakości

Integracja EyeC Workflow pozwala na tworzenie wielu procedur inspekcji, w zależności od potrzeb. Oprogramowanie pobiera dane zadań, pliki i parametry kontrolne z systemu Workflow. Po wymianie danych i przetworzeniu plików (są one porównywane z plikami klienta czy z innymi wersjami plików), na podstawie wyników przeprowadzonej inspekcji zapadają automatyczne decyzje. Problemy są rozpoznawane natychmiast, co eliminuje wszelkie opóźnienia czy ryzyko popełnienia błędów na kolejnych etapach pracy.

Ten zintegrowany proces działa w tle, nie zakłócając normalnej pracy Proofilera. Istnieje także możliwość inspekcji manualnej – czy to całości czy części pracy oraz generowania różnego rodzaju statystyk z inspekcji.

 Zautomatyzowana kontrola na etapie pre-press

Proces rozpoczyna się od wyboru preferowanego poziomu automatyzacji. Można zdecydować się na półautomatyczne lub ręczne zatwierdzanie rozbieżności w interfejsie użytkownika systemu EyeC Proofiler Graphic. Następnie należy upewnić się, że wszystkie zamierzone zmiany są uwzględnione i nic nie zostało zmodyfikowane przez nieuwagę. Alternatywą jest pełna automatyzacja procesu, która umożliwia przepływ pracy i automatyczne zwolnienie plików do druku, jeśli są zgodne z zatwierdzonymi projektami graficznymi.

Dokładne sprawdzenie PDF

System inspekcji EyeC Proofiler Graphic na etapie pre-press weryfikuje całą zawartość i zgodność plików PDF z drukarni z zatwierdzonymi projektami klienta (PDF do PDF), a w późniejszym etapie PDF do montażu w procesie step&repeat oraz montaż do montażu. W jednym cyklu całego procesu inspekcji porównywana jest grafika, kolory, tekst oraz weryfikowane kody 1D, 2D, a także dekodowany jest zapis Braille’a w dowolnym alfabecie i sprawdzana poprawność jego pozycji na opakowaniu. Wyniki inspekcji są przekazywane do zintegrowanego systemu, a informacje o problemach operator otrzymuje natychmiast.