Żywność i napoje

INSPEKCJA W DRUKU OPAKOWAŃ NA ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Twoje wyzwania

Coraz bardziej restrykcyjna kontrola informacji umieszczonych na opakowaniach na żywność i napoje nakłada na dostawców produktów spożywczych obowiązki podobne do tych, jakie mają firmy z przemysłu farmaceutycznego. Jednakże branża spożywcza ma do czynienia z daleko większą różnorodnością produktów i częstszymi zmianami informacji drukowanych na opakowaniach. Ponadto typowy łańcuch dostaw jest dłuższy, a tempo procesów szybsze, co sprawia, że ryzyko błędu jest w tym przypadku większe niż w innych sektorach. Nieprawidłowe lub brakujące informacje o składnikach odżywczych, alergenach, modyfikacji genetycznej czy przechowywaniu i przyrządzaniu mogą prowadzić do reklamacji czy nawet wycofania produktu, co jest kosztowne i zagraża reputacji firmy. W obliczu konkurencji cenowej dostawcy żywności muszą minimalizować ryzyko i obniżać koszty.

Co możemy Ci zaoferować?

Systemy do inspekcji EyeC dają gwarancję, że materiały opakowaniowe będą odpowiadały Twoim standardom jakości, a także upraszczają i przyspieszą proces produkcji. To godne zaufania rozwiązania do weryfikacji jakości na każdym etapie: wykonywania projektu i jego zatwierdzania, druku nakładu oraz sprawdzania dostarczonych materiałów. Polepszają jakość, skracają czas inspekcji i przyspieszają wprowadzenie produktu na rynek. Są intuicyjne w obsłudze, co zwiększa satysfakcję użytkownika i pozwala na bezproblemowe włączenie ich do istniejących procesów. Oprogramowanie EyeC jest produkowane zgodnie z GMP, GAMP5 i ISO 9001:2008 oraz posiada wszystkie funkcje niezbędne do walidacji zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie U.S. FDA Title 21 CFR Part 11.

Systemy EyeC w branży spożywczej