Przemysł tytoniowy

INSPEKCJA W DRUKU OPAKOWAŃ NA WYROBY TYTONIOWE

Twoje wyzwania

Opakowania na wyroby tytoniowe podlegają przepisom, które znacznie różnią się od tych obowiązujących w innych sektorach. Należy tu weryfikować nie tylko jakość nadruku, lecz również sprawdzać, czy wymagane ostrzeżenia zdrowotne są prawidłowo umieszczone i czytelne. Z uwagi na to, że w ramach jednego zlecenia drukuje się kilka wersji tego typu komunikatów, mamy tu do czynienia z wieloma kombinacjami. Sprawia to, że opakowania na wyroby tytoniowe są szczególnie trudne do zweryfikowania.

Co możemy Ci zaoferować?

Systemy EyeC rozwiązują ten problem automatycznie dzięki opcji „inspekcji ostrzeżeń zdrowotnych”. To godne zaufania rozwiązania do weryfikacji na każdym etapie produkcji: wykonywania projektu i jego zatwierdzania, druku nakładu oraz sprawdzania dostarczonych materiałów. Systemy te eliminują potencjalne błędy, skracają czas inspekcji i polepszają jakość. Są intuicyjne w obsłudze, co zwiększa satysfakcję użytkownika i pozwala na bezproblemowe włączenie ich do istniejących procesów.

Systemy EyeC w branży tytoniowej