Przemysł farmaceutyczny

INSPEKCJA W DRUKU OPAKOWAŃ FARMACEUTYCZNYCH

Twoje wyzwania

Weryfikacja tekstu i zapewnienie jakości są kluczowe w produkcji opakowań farmaceutycznych. Wszelkie błędy – na przykład nieczytelne, niepoprawne czy niekompletne informacje w ulotkach, na opakowaniach czy etykietach – zagrażają życiu pacjentów, a firmy farmaceutyczne narażają na procesy sądowe i utratę dobrego wizerunku

Co możemy Ci zaoferować?

Systemy inspekcyjne EyeC to godne zaufania rozwiązania do weryfikacji jakości na każdym etapie produkcji: wykonywania projektu i jego zatwierdzania, druku nakładu oraz sprawdzania dostarczonych materiałów. Systemy te eliminują potencjalne błędy, skracają czas inspekcji i polepszają jakość. Są intuicyjne w obsłudze, co zwiększa satysfakcję użytkownika i pozwala na bezproblemowe włączenie ich do istniejących procesów.

Oprogramowanie EyeC, będące sprawdzonym rozwiązaniem w branży farmaceutycznej, jest produkowane zgodnie z GMP i GAMP5 oraz posiada wszystkie funkcje niezbędne do walidacji zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie U.S. FDA Title 21 CFR Part 11. Co więcej, wspieramy naszych klientów z sektora farmaceutycznego, oferując im pełny pakiet walidacyjny.

Systemy EyeC w branży farmaceutycznej