Bon na cyfryzację

Jeśli rozpoczęliście bądź planujecie Państwo inwestycje i chcielibyście wyposażyć swój park maszynowy w profesjonalne systemy inspekcji wizyjnej in-line oraz off-line – teraz jest doskonała okazja! Zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z pozyskaniem środków na zakup naszych systemów wizyjnych.

20 września ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – o Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski. Bon na cyfryzację jest najnowszym konkursem skierowanym do przedsiębiorców stawiających swój główny cel na rozwój cyfryzacji procesów.

Dofinansowanie prowadzone jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i obejmie firmy, które dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych są w stanie wdrożyć nowe procesy, a także innowacyjne produkty na rynek. Działania w ramach programu mają również na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz pozwolić na transformację cyfrową gospodarki.

Poziom dofinansowania dotacji 6.2 Bon na cyfryzację wynosi 85%. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 60 tys. złotych, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to aż 300 tys. złotych. Łączna kwota dotacji to 110 milionów PLN.

Termin składania wniosków upływa 20 października 2021, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach PO IR.

Zapraszamy do kontaktu z nami!