Aktualizacja systemu Proofiler

Nowa aktualizacja oprogramowania EyeC Proofiler zapewnia zintegrowany pomiar koloru bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia pomiarowego. Umożliwia losowe mierzenie dowolnej liczby plam kolorystycznych na próbce i niezawodne sprawdzanie wcześniej zdefiniowanych punktów pomiarowych. Kolory są oceniane podczas pomiaru jako wartości barw CIELab, które są następnie określane jako różnice kolorów ΔE w porównaniu z referencyjnymi wartościami kolorów. Pomiar może być wykonywany na pliku PDF (porównanie PDF do PDF) lub na zeskanowanej próbce fizycznej (porównanie PDF do skanu lub skan do skanu).

Nowa aktualizacja zawiera również EyeC Color Book Editor. Ten przyjazny dla użytkownika program umożliwia jeszcze efektywniejsze i szybsze wprowadzanie najbardziej odpowiednich kolorów referencyjnych poprzez importowanie książek kolorów specyficznych dla klienta, bibliotek Pantone, jak również ręczne wprowadzanie wartości kolorów referencyjnych CIELab. Poszczególne wartości kolorów mogą być edytowane i zarządzane za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Inteligentna funkcja oferuje użytkownikom EyeC Proofiler dodatkową opcję powtarzalnego i automatycznego stosowania wartości kolorystycznych z bezpiecznym procesem pomiaru koloru. Ponadto do każdego koloru można przypisać dokładne wartości CIELab oraz wartości tolerancji ΔE. Błędy wprowadzania danych są niezawodnie eliminowane poprzez wybór predefiniowanych referencyjnych wartości kolorów.

Użytkownicy EyeC Proofiler dzięki nowej wersji mogą obecnie wykonywać zarówno relatywną kontrolę procesu, jak i bezwzględny pomiar kolorów w CIELab. Korzyści, które zyskują w ten sposób, to oszczędność czasu przeznaczanego na pomiar barw oraz pewność, że kolory zawsze spełnią oczekiwania klientów.